Je account is aangemaakt!

Website is succesvol op de server geïnstalleerd! Verwijder default.php van de public_html map en upload je website via FTP of een Bestandsbeheerder.